MIDDELHARNIS – Met een flinke plons havenkanaalwater is de jol Cornelis gedoopt. Wethouder Daan Markwat voerde de plechtigheid zaterdagmiddag uit aan de westelijke oever van het havenkanaal van Middelharnis.

Door Kees van Rixoort

De jol Cornelis is een scheepje met een verhaal. Het is gebouwd door “een aantal gepensioneerde kerels”, zoals Jan Jorissen zei tijdens de feestelijke bijeenkomst aan de Westhavendijk. Jorissen is zelf een van de scheepsbouwers, die zich hebben ingespannen om een herinnering aan het visserijverleden van Middelharnis tastbaar te maken.

Dat gebeurde naar een op oude bouwtekeningen gebaseerd ontwerp van scheepsbouwprofessor Arie Aalbers en onder leiding van docent Bert van Baar. De bouwers c.q. cursisten mochten gebruikmaken van de uitstekend geoutilleerde werkplaats van timmerman Pieter Blok. Het afbouwen van de jol vond plaats in de oude technische school.

De bouwers wilden het houten schip schenken aan het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. “Maar het paste niet in hun vitrines”, zei Jorissen. “Daarom is er een stichting opgericht onder auspiciën van het Streekmuseum. We hebben statuten, een bestuur, een Raad van Toezicht, de ANBI-status – het bootje is compleet dichtgetimmerd…”

Cornelis

Het is de Stichting Visserij Historie Middelharnis (SVHM), die de jol gaat beheren en exploiteren. Zaterdag overhandigden de bouwers het fraaie schip aan de stichting. Het heeft de naam Cornelis gekregen, naar de eilandelijke scheepsbouwer Verolme en reder Kolff uit Middelharnis.

De Cornelis herinnert aan de tijd van de beugvisserij. Elke beugsloep had een jol aan boord. De vissers gebruikten het vaartuig als reddingsboot en om de beug te klaren, bijvoorbeeld als de beuglijn gebroken was.

Aan die geschiedenis refereerde wethouder Markwat tijdens de doopplechtigheid van de jol. “Ik hoop dat de Cornelis lang ingezet mag worden als een tastbare herinnering, die te beleven is en het historische verhaal vertelt van de visserij van Middelharnis. Zo houden we de geschiedenis levend voor het nageslacht.”

De Cornelis is gefinancierd door de bouwers, sponsors en donateurs. De gemeente Goeree-Overflakkee verstrekte een subsidie.

Bron: Eilandennieuws

MD3, SVHM, Middelharnis, Historische Schepen, SCHOKKER, Stichting Visserij Historie Middelharnis

Wethouder Daan Markwat doopt de Cornelis (Foto: Kees van Rixoort).